Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

Ważne!!!

 

W związku ze zmianą dnia licytacji przeprowadzanych w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze z poniedziałków na piątki brak jest możliwości uiszczenia rękojmi w gotówce w dniu licytacji.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Jadwiga Susidko , położonego przy Leśniów Wielki 75/4, 66-016 Leśniów Wielki , dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00078858/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym czterolokalowym, jednokondygnacyjnym. Położony jest na I kondygnacji, składa się z 2 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC, korytarza oraz sieni o łącznej powierzchni 64,40 m2. Lokal posiada udział wynoszący 234/1000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Pomieszczenia przynależne w 2 budynkach gospodarczych (łączna pow. 66,80zł). Właścicielem lokalu jest Jadwiga Susidko

Suma oszacowania wynosi 96 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 466,67 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do obwieszczenia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: JACEK GŁUCHOWSKI , położonej przy Świdnica , 66-008 Świdnica , dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00083237/1.
Opis nieruchomości:
udział 1/3 w nieruchomości gruntowej rolnej, którą stanowi niezabudowana działka nr 1721 o pow. 0,96 ha, położona w południowej części wsi Świdnica, poza strefą zabudowy. Działka ma kształt czworokąta, posiada dostęp do dróg śródleśnych i środpolnych, nieutwardzonych, przylega do działek rolnych i lasów. Działka posiada użytki ŁIV i ŁV. Licytowany udział 1/3 stanowi własność Jacka Głuchowskiego.

Suma oszacowania wynosi 11 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 533,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do obwieszczenia

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Krzysztof Suda , położonego przy Wąska 11B/15, 65-432 Zielona Góra , dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00086888/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, siedmiokondygnacyjnym. Położony jest na V kondygnacji, składa się z 1 pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 40,2 m2. Lokal posiada udział równy 430/49030 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. W księdze wieczystej zapisano, że w skład lokalu wchodzą 2 pokoje, aneks kuchenny i przedpokój. W czasie oględzin stwierdzono, że lokal składa się z pokoju, łazienki z WC i ciemnej kuchni. Różnica wynika stąd, że dokonano częściowej przebudowy lokalu a zmiany nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do obwieszczenia

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: LIBRA 57 Sp. z o.o. , położonej przy ,Niwiska, 66-010 Nowogród Bobrzański , dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105561/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 65/35 o powierzchni 1.176 m2. Działka według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele handlowo – usługowe. Kształt działki regularny – pięciokąt, topografia terenu płaska. Działka bezpośredni graniczy z drogą wojewódzką nr 290, z dwóch stron przylega do wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych działkami nr 65/30 i 65/32 ( drogi na dzień wyceny nie są urządzone ) i do działki budowlanej nr 65/34. Poprzez drogę – działkę nr 65/32 nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (obiekty w budowie ). Na dzień wyceny przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty niezabudowane. Działka jest wspólnie ogrodzona z nieruchomościami sąsiednimi. Teren, na którym położona jest działka uzbrojony jest w podstawowe urządzenia komunalno – energetyczne: tj. sieć energetyczną, woda z lokalnej studni znajdującej się na sąsiedniej nieruchomości, ścieki bytowo – gospodarcze zabudowanych nieruchomości sąsiednich odprowadzane są do lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków. Planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej, która będzie odprowadzała ścieki do oczyszczalni gminnej.

Suma oszacowania wynosi 27 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 133,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do obwieszczenia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________