Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

 

TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  o godz. w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Krzysztof Suda położonego przy Wąska 11B/15, 65-432 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00086888/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, siedmiokondygnacyjnym. Położony jest na V kondygnacji, składa się z 1 pokoju, łazienki z WC i przedpokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 40,2 m2. Lokal posiada udział równy 430/49030 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. W księdze wieczystej zapisano, że w skład lokalu wchodzą 2 pokoje, aneks kuchenny i przedpokój. W czasie oględzin stwierdzono, że lokal składa się z pokoju, łazienki z WC i ciemnej kuchni. Różnica wynika stąd, że dokonano częściowej przebudowy lokalu a zmiany nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji

Operat szacunkowy


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Elżbieta Wojciechowska   położonego przy  ul. Świętych Cyryla i Metodego 3/107, 65-533 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego na XI kondygnacji (10 piętro), składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 47,8 m2. Lokal mieszkalny należy do zasobów Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, XI-kondygnacyjnym.

Suma oszacowania wynosi 150 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 875,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji

Operat Szacunkowy


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Krystyna Baranowska   położonego przy  ul. Ogrodowa 5A/5, 65-461 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00101169/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym. Lokal położony jest na II piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, łazienki z WC o łącznej powierzchni 44,50 m2. Lokal posiada udział 19/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji

Operat Szacunkowy


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  MONIKA POLCYN-KOLEŃCZUK, ARTUR KOLEŃCZUK  położonego przy  ul. Konstruktorów 52/6, 65-119 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00075467/3.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do zasobów Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym. Położony jest na II kondygnacji, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,7 m2. Właścicielami lokalu są Artur Koleńczuk oraz Monika Polcyn-Koleńczuk na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 168 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji 

Operat szacunkowy


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są Agnieszka Michalczyk, Wojciech Michalczyk  położonej przy  , 66-008 Świdnica , dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00082792/2.
Opis nieruchomości:
Licytacja obejmuje: nieruchomość gruntową, którą stanowi niezabudowana działka nr 1028/10 o pow. 0,1001 ha wraz z udziałem 2/11 w nieruchomości gruntowej (działka nr 1028/1 o pow. 0,1403 ha), który stanowi drogę wewnętrzną, umożliwia dojazd do działki 1028/10. Działka 1028/10 zlokalizowana na terenie z realizowaną i nieliczną istniejąca zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Działka gruntowa nr 1028/1 stanowi drogę wewnętrzną, umożliwia dojazd do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej. W działce nr 1028/1 znajduje się uzbrojenie w postaci sieci energetycznej, wodnej. Nieruchomości położone są w miejscowości Świdnica przy ul. Bunkrowej, posiadają założoną ksiegę wieczystą nr KW ZG1E/00082792/2 (działka 1028/10) oraz KW ZG1E/00081287/2 (działka 1028/1) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Działka nr 1028/10 wraz z udziałem 2/11 w działce nr 1028/1 stanowią własność Agnieszki Michalczyk oraz Wojciecha Michalczyk Suma oszacowania wynosi 94 300,00zł w tym: – nieruchomość o numerze KW ZG1E/00082792/2 na kwotę 92 900,00zł – udział 2/11 w nieruchomości o numerze KW ZG1E/00081287/2 na kwotę 1 400,00zł

Suma oszacowania wynosi 94 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 725,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji 

Operat Szacunkowy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Marianna Haberkiewicz   położonego przy  Osiedle Pomorskie 2B/19, 65-544 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00080406/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN w Zielonej Górze. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IX-XII kondygnacyjnym. Położony jest na VII kondygnacji, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 36,30 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 2,8 m2.

Suma oszacowania wynosi 162 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 800,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji

Operat Szacunkowy 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  EWA STAŚKOWIAK, Wojciech Staśkowiak  położonego przy  Os.Pomorskie 20A/14, 65-548 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00099641/1.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym, trzylokalowym. Lokal położony jest na IV piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 49,6 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze (w piwnicy) o pow. 3,7 m2. Lokal posiada udział 259/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Suma oszacowania wynosi 204 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 000,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji 

Operat Szacunkowy 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-09-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  Adrian Dziębór, MONIKA DZIĘBÓR  położonego przy  ul.Władysława IV 14/80, 65-229 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00085365/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jedenastokondygnacyjnym. Lokal położony jest na VII piętrze, składa się z 2 pokoi w tym jeden pokój z aneksem kuchennym, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 47,50m2. Lokal posiada udział 24650/877631 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz częsci budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 750,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do licytacji 

Operat szacunkowy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest “PLAZA DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  położonej przy  Plac Pocztowy 13,14, 65-061 Zielona Góra , dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00046475/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr 16/2 o pow. 0,06 ha w użytkowaniu wieczystym (do dnia 05.12.2089), zabudowana budynkiem niemieszkalnym o planowanej funkcji handlowo-usługowo-hotelowej w trakcie budowy. Lokalizacja w centrum miasta. Przy działce znajdują się sieci wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek 4-5-kondygnacyjny, podpiwniczony, adoptowany z budynku po byłej drukarni i rozbudowany. Ściany murowane, stropy żelbetowe, stropodach płaski, kryty papą, stolarka okienna aluminiowa. Budynek w różnym stopniu wykończenia, dwie kondygnacje w stanie do wykończenia, pozostałe kondygnacje w stanie surowym zamkniętym. Rok budowy od 2009r. Powierzchnia netto budynku: 2 439,2 m2, pow. użytkowa 1 825,5 m2 Zgodnie z dokumentacją projektową program użytkowy przedstawia się następująco: 1) piwnice: – pub z zapleczem socjalnym i lożami dla klientów, – pomieszczenia gospodarcze i techniczne, – WC pracowników i klientów, – dwie klatki schodowe, 2) parter: – powierzchnie handlowe, – powierzchnie usługowe, – sanitariaty, – dwie klatki schodowe, 3) I piętro: – powierzchnie usługowe, – powierzchnie handlowe, boksy dla handlowców, – klatki schodowe, parter i I piętro połączone są dodatkowo schodami ruchomymi 4) II i III piętro: – pokoje hotelowe, – klatki schodowe, 5) IV piętro ( poddasze): – kawiarnia, – pomieszczenia gospodarcze, socjalne, sanitariaty, – klatki schodowe, – taras widokowy. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema windami i dwiema klatkami schodowymi.

Suma oszacowania wynosi 3 968 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 645 333,33 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 396 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

 

Link do licytacji

Operat Szacunkowy