Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

___________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-04-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Łukasz Markiewicz   położonego przy  ul. Konstytucji 3-go Maja 5/7, 65-805 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00071022/4.
Opis nieruchomości:
Lokal położony jest na II- kondygnacji w budynku mieszkalnym trzykondygnacyjnym. Składa się z 3 pokoi oraz WC, korytarz wykorzystywany wspólnie z innym lokalem. Po przeprowadzonym remoncie, lokal wykorzystywany jest na cele biurowe. W księdze wieczystej zapisano, że lokal położony jest na 3 kondygnacji i w jego skład wchodzą pokój, kuchnia i WC. Różnica wynika m.in. stąd, że w lokalu dokonano remontu i częściowej przebudowy a zmiany nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej. Pomieszczeniem przynależnym jest komórka lokatorska w przyziemiu. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 44,90 m2. Lokal wyposażony w ogrzewanie etażowe z kotłem gazowym i grzejnikami płytowymi. Lokal posiada udział równy 93/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do Licytacji

Operat szacunkowy 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-04-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Anna Mikulska   położonego przy  ul. Podgórna 21A/16, 65-213 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00056345/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym jedenastokondygnacyjnym. Położony jest na VI kondygnacji, składa się z 3 pokoi, jasnej kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 64,70 m2. Lokal posiada udział 188/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Suma oszacowania wynosi 305 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 200,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-04-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest DOMINIKA DOLECKA   położonego przy  ul. Ptasia 38/18, 65-525 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00057055/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jedenastokondygnacyjnym. Położony jest na II kondygnacji (I piętro), składa się z 2 pokoi, pokoju z kuchnią, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 48,00 m2. Lokal posiada udział 96/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu.

Suma oszacowania wynosi 224 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 675,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-04-2023 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest Urszula Domańska   położonej przy  ul. Krzywoustego 26/3, 65-039 Zielona Góra , dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00095246/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do zasobu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jedenastokondygnacyjnym. Lokal położony jest na I kondygnacji (parter), składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 38,0 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Licytowany udział 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi własność dłużnika Urszuli Domańskiej.

Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

 

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-04-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  ADRIAN DZIĘBÓR, MONIKA DZIĘBÓR  położonego przy  ul.Władysława IV 14/80, 65-229 Zielona Góra , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00085365/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jedenastokondygnacyjnym. Lokal położony jest na VII piętrze, składa się z 2 pokoi w tym jeden pokój z aneksem kuchennycm, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 47,50m2. Lokal posiada udział 24650/877631 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz częsci budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 750,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

 

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-04-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Marian Jankie   położonego przy  ul. Lipowa 12/3, 66-003 Zabór , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00056368/0.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, 3-lokalowym. Położony jest na II kondygnacji, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej pow. 55,4 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia: piwnica o pw. 10,6 m2 oraz strych o pow. 50,5 m2. Lokal posiada udział 1/3 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Wg księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Roman Trociuk, który zmarł 28 lipca 2017r. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze I Wydziału Cywilnego spadek po Romanie Trociuk nabył Marian Jankie.

Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy