Executio iuris

non habet iniuriam

Phone

‎683 236 700 GSM 603 666 218

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 25.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Świętego Marcina 2/1, 66-007 Skibice, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00056958/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, czterolokalowym. Lokal położony jest na I kondygnacji, składa się z 2 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz spiżarni o łącznej powierzchni 54,78 m2. Ogrzewanie etażowe z własnym kotłem węglowym w piwnicy. Lokal posiada udział 25/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.06.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-06-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest JOANNA BŁAŻEJCZAK   położonej przy  ,Tarnawa 9,  66-003 Zabór , dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00121672/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/100 w nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawa 9 (gm. Zabór), którą stanowi działka nr 86/4 o pow. 828 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 119,00 m2 (pow. ogólna z piwnicą i strychem – 149,00m2). Rok budowy przed 1945. Budynek składa się z 13 pomieszczeń użytkowych (w tym łazienka i kuchnia) oraz pomieszczeń strychowych i piwnicy. Obecnie budynek wykorzystywany jest jako schronisko/przytułek dla zwierząt. Nieruchomość posiada założoną ksiegę wieczystą nr KW ZG1E/00121672/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Licytowany udział 1/100 stanowi własność Joanny Błażejczak.

Suma oszacowania wynosi 2 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 860,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 248,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

 

Link do Licytacji

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-06-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Jadwiga Susidko   położonego przy  Leśniów Wielki 75/4, 66-016 Leśniów Wielki , dla którego  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00078858/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym czterolokalowym, jednokondygnacyjnym. Położony jest na I kondygnacji, składa się z 2 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC, korytarza oraz sieni o łącznej powierzchni 64,40 m2. Lokal posiada udział wynoszący 234/1000 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Pomieszczenia przynależne w 2 budynkach gospodarczych (łączna pow. 66,80zł). Właścicielem lokalu jest Jadwiga Susidko

Suma oszacowania wynosi 96 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 466,67 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

 

Link do Licytacji 

Operat Szacunkowy

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 07.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Przytok , 66-003 Przytok Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00039370/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/6 w nieruchomości, którą stanowią niezabudowane działki rolne nr 100/2, 100/1 oraz 193 o łącznej pow. 1,8200 ha położone w dwóch różnych lokalizacjach. Kompleks działek nr 100/1(o pow. 0,5400 ha) i 100/2 (o pow. 0, 2900 ha) stanowi teren rekreacyjny dla nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o adresie Przytok ul. Lubuska 10. Teren działek ( dz. nr 100/1 ) położony jest bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Jest to teren z lekkim spadkiem w kierunku rowu, grunty podmokłe, zagospodarowane w formie zieleni ( trawnik, posadzone tuje, urządzone oczko wodne ) Działka nr 100/2 sąsiaduje bezpośrednio z ul. Dębową ( droga nieurządzona ), działka wykorzystywana jest jako pastwisko. Obie działki są wspólnie ogrodzone siatką leśną na słupkach drewnianych. Działka nr 193 (o pow. 0,9900 ha) położona jest w środkowej części obrębu Przytok, na skraju zabudowy. Działka na dzień wyceny wykorzystywana jest jako grunty rolne. Teren działki płaski, grunty nie są ogrodzone. Działki nr 100/1 i 100/2 położone są w terenie sąsiadującym z działkami uzbrojonymi w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, sieć gazowa przebiega w ul. Lubuskiej. Działka nr 193 położona jest w bliskim terenie uzbrojonym w sieć energetyczną i wodociągową.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  14.06.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 106 916,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 187,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 691,67 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Link do Licytacji

Operat Szacunkowy